علت برفک زدن یخچال فریزر معمولی و یخ زدن آن

علت برفک زدن یخچال بسیار ساده است. هوای خنک داخل یخچال می بایست همواره در داخل اجزای مختلف یخچال به گردش درآمده و جریان داشته باشد. در صورتی که این هوای خنک با هوای گرم یا مرطوب که از خارج یخچال وارد می شود، برخورد داشته باشد، در نقطه اختلاط این دو جریان، برفک به وجود می آید. برفک ها در صورتی که آب نشوند، به مرور سخت شده و یخ می بندند که به یخ زدن یخچال می انجامد. البته یخ زدن داخل یخچال می تواند مستقیما از یخ زدن آب و… نیز باشد.