یخچال صنعتی - فروشگاهی

یخچال صنعتی - فروشگاهی

یخچال فریزر صنعتی شرکت الکترواستیل به عنوان یکی از شرکت های مادر که در زمینه تجهیزات برودتی خانگی و فروشگاهی فعالیت دارد سعی کرده است که همگام به ارائه یخچال فریزرهای خانگی؛ نیازهای مختلف بخش فروشگاهی را با عرضه یخچال فریزرهای صنعتی ایستاده و صندوقی مرتفع سازد. از اینرو عرضه یخچال های صنعتی الکترواستیل کاربری های گوناگونی از مصارف در ویتامین سراها و بستنی فروشی ها گرفته تا فریزرهای صنعتی ایستاده بزرگ و پهن پیکر برای قصابی ها و سوپرگوشت ها نمونه ای از این یخچال فریزرهای صنعتی تولید شده در شرکت الکترواستیل می باشد.

12 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی

12 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی