به فروشگاه اینترنتی دید بازار خوش آمدید
تلفن گویا: 38951 - 021

جارو شارژی

جارو شارژی

2 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی

2 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی

مکمل جارو

فلسفه وجودی جارو شارژی در کنار جاروبرقی به خرده ریزه هایی بر می گردد که ارزش ندارد برای آنها جارو را تکان دهید بیاورید و به برق بزنید. این نیاز قبل تر ها با جاروی دستی (جارو نپتون) بر طرف می شد و با برقی شدن وسایل خانگی، جارو شارژی ها به میدان آمدند.