برای ثبت سفارش و مشاوره خرید با شماره تلفن: 38951-021 تماس بگیرید

بیانیه ماموریت دیدبازار

ارزش‌ها، جهت گیری‌ها و عقاید پایدار دیدبازار به وقایع و امور است که به صورت سرواژه «من تا ما» بیان شده است. به عبارت دیگر ارزش‌ها، چراغ راهنمای حرکت است، از «آنچه هست» به «آنچه باید باشد». دیدبازاربرای دستیابی به اهدافش در افق زمانی 1400 شمسی، ناگزیر از تغییر است و تغییر فرهنگ دیدبازار به نحوی که پشتیبان ارزش‌های فروش سازمانی باشد، لازمه تحقق اهداف آن است. همه کسانی که برای دیدبازار می‏کنند، در جهت رشد و سوددهی پایدار، نوآوری و کارایی عملیاتی شرکت صفا بازار پارس گام بردارند.

ماموریت دیدبازار