مجوزهای دیدبازار

دیدبازار قصد دارد در این بخش کلیه مجوزهای اخذ شده را در معرض دید کاربران سایت قرار دهد

 مجوز کشوری کسب و کار مجازی نشان ملی رسانه های دیجیتال  مجوز اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی پروانه کسب اتحادیه لوازم خانگی کارت مباشرت اتحادیه لوازم خانگی کارت مباشرت اتحادیه مجازی