بخاری

10 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی
 1. بخاری ایمن گاز مدل بوران B12000

  2٬020٬000 تومان
  پوشش بدن پودر پلی استر اپوکسی مقاوم در برابر حرارت 200c و سایر مینا ها مجهز به شیر کنترل صدا برای استفاده در مشعل های گازی مجهز به سیستم ODS برای قطع جریان گاز ضد دود مشخصات فنی: نوع گاز طبیعی مایع مدل دودکش رنگ ساده دارای ODS است انرژی کلاس A فرماندار دارای ترموستات است بیشتر بدانید
 2. شومینه ایمن گاز طرح چدن مدل شادلین 11000

  2٬260٬000 تومان
  پوشش بدن پودر پلی استر اپوکسی مقاوم در برابر حرارت 200c و سایر مینا ها مجهز به شیر کنترل صدا برای استفاده در مشعل های گازی مجهز به سیستم ODS برای قطع جریان گاز ضد دود مشخصات فنی: نوع گاز طبیعی مایع مدل دودکش رنگ ساده دارای ODS است انرژی کلاس A فرماندار دارای ترموستات است بیشتر بدانید
 3. شومینه ایمن گاز طرح چدن مدل شارین 32000

  3٬200٬000 تومان
  پوشش بدن پودر پلی استر اپوکسی مقاوم در برابر حرارت 200c و سایر مینا ها مجهز به شیر کنترل صدا برای استفاده در مشعل های گازی مجهز به سیستم ODS برای قطع جریان گاز ضد دود مشخصات فنی: نوع گاز طبیعی مایع مدل دودکش رنگ ساده دارای ODS است انرژی کلاس A فرماندار دارای ترموستات است بیشتر بدانید
 4. بخاری ایمن گاز مدل برین A6000

  1٬430٬000 تومان
  پوشش بدن پودر پلی استر اپوکسی مقاوم در برابر حرارت 200c و سایر مینا ها مجهز به شیر کنترل صدا برای استفاده در مشعل های گازی مجهز به سیستم ODS برای قطع جریان گاز ضد دود مشخصات فنی: نوع گاز طبیعی مایع مدل دودکش رنگ ساده دارای ODS است انرژی کلاس A فرماندار دارای ترموستات است بیشتر بدانید
 5. بخاری ایمن گاز مدل بردنا B9000

  1٬750٬000 تومان
  پوشش بدن پودر پلی استر اپوکسی مقاوم در برابر حرارت 200c و سایر مینا ها مجهز به شیر کنترل صدا برای استفاده در مشعل های گازی مجهز به سیستم ODS برای قطع جریان گاز ضد دود مشخصات فنی: نوع گاز طبیعی مایع مدل دودکش رنگ ساده دارای ODS است انرژی کلاس A فرماندار دارای ترموستات است بیشتر بدانید
 6. بخاری ایمن گاز مدل بیتا B14000

  2٬254٬000 تومان
  پوشش بدن پودر پلی استر اپوکسی مقاوم در برابر حرارت 200c و سایر مینا ها مجهز به شیر کنترل صدا برای استفاده در مشعل های گازی مجهز به سیستم ODS برای قطع جریان گاز ضد دود مشخصات فنی: نوع گاز طبیعی مایع مدل دودکش رنگ ساده دارای ODS است انرژی کلاس A فرماندار دارای ترموستات است بیشتر بدانید
 7. شومینه ایمن گاز طرح چدن مدل شارمین 15000

  2٬740٬000 تومان
  پوشش بدن پودر پلی استر اپوکسی مقاوم در برابر حرارت 200c و سایر مینا ها مجهز به شیر کنترل صدا برای استفاده در مشعل های گازی مجهز به سیستم ODS برای قطع جریان گاز ضد دود مشخصات فنی: نوع گاز طبیعی مایع مدل دودکش رنگ ساده دارای ODS است انرژی کلاس A فرماندار دارای ترموستات است بیشتر بدانید
 8. شومینه ایمن گاز طرح چدن مدل شروین 34000

  3٬800٬000 تومان
  پوشش بدن پودر پلی استر اپوکسی مقاوم در برابر حرارت 200c و سایر مینا ها مجهز به شیر کنترل صدا برای استفاده در مشعل های گازی مجهز به سیستم ODS برای قطع جریان گاز ضد دود مشخصات فنی: نوع گاز طبیعی مایع مدل دودکش رنگ ساده دارای ODS است انرژی کلاس A فرماندار دارای ترموستات است بیشتر بدانید
 9. بخاری نفتی ایمن گاز مشهد بهمن 7500

  2٬499٬900 تومان
  نوع سوخت نفت سفید مدل دودکش دار قطر دودکش 100 فشار گاز ورودی 178 طرح کاربراتوری بیشتر بدانید
 10. بخاری ایمن گاز مدل برنا B7000

  1٬620٬000 تومان
  پوشش بدن پودر پلی استر اپوکسی مقاوم در برابر حرارت 200c و سایر مینا ها مجهز به شیر کنترل صدا برای استفاده در مشعل های گازی مجهز به سیستم ODS برای قطع جریان گاز ضد دود مشخصات فنی: نوع گاز طبیعی مایع مدل دودکش رنگ ساده دارای ODS است انرژی کلاس A فرماندار دارای ترموستات است بیشتر بدانید

10 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی

بخاری