لباسشویی دوقلو

لباسشویی دوقلو

نسل ماندگار

جریان طبیعی اینگونه است که در پی آمدن نسل جدید، نسل های پیشین به فراموشی سپرده می شوند و از صحنه خارج می شوند در مورد کالاهای خانگی نیز وضع به همین منوال است اما گویی  این قانون در مورد لباسشویی ها صادق نیست لباسشویی های دوقلو (نسل دوم لباسشویی ها) و حتی لباسشویی های سطلی ( نسل اول این کالا)  در بازار وجود دارند اگرچه نسبتشان  به لباسشویی های اتوماتیک کم است و به لحاظ تعداد و کمیت قابل قیاس با آنها نیست. به هر حال حضورشان در بازار نشان از یک نیاز در بازار است که تولید کنندگان لباسشویی سعی می کنند پاسخگوی آن نیز باشند

9 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی

9 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی